Ko je Lazar Čovs?

23/04/2021 sofija 0

Lazar Čovs je završio srednju Elektro – tehničku školu u Novom Sadu. Posle srednje škole upisuje Prirodno – matematički fakultet, […]