Uspešno poslovanje JKP „Toplifikacija“ iz Sremske Mitrovice

Pred odbornicima Skupštine Grada Sremska Mitrovica na sednici koja se zakazana za petak, 27. novembar, naći će se informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP „Toplifikacija“ za period od 1. januara do 30. septembra tekuće godine.

Pozitivan finansijski rezultat u posmatranom periodu planiran je kod JKP „Toplifikacije“ u iznosu od 19.232.000 dinara, a ostvaren je veći u iznosu od 53.675.000 dinara. U analiziranom periodu osnovna delatnost je uspešno realizovana. Prosečne dnevne temperature su bile znatno iznad dugogodišnjeg proseka. Ukupno posmatrano, nastavlja se trend toplijih zima. Ukupno je toplotne energije, kupljene od „Energane“ (za vrelovod), potrošeno je 5,4 odsto manje, dok je gasa za lokalne kotlarnice, kupljenog od „Srem gasa“ potrošeno za 17,9 odsto manje u odnosu na plan.

Što se bilansa uspeha tiče, plan za prvih devet meseci 2020. godine je uspešno realizovan. Ukupni prihodi su za 4,4 odsto veći u odnosu na plan. Na veće prihode je uticala povećana naplata indirektno otpisanih potraživanja (22 miliona dinara). Ukupni rashodi su manji u odnosu na plan za 13,5 odsto, a najznačajnije je da su troškovi goriva i energije manji za 20,7 miliona dinara u odnosu na plan. Ostvaren je neto dobitak u poslovanju u iznosu od 53,7 miliona dinara.

Kako su troškovi energije bili manji od planiranih i kako je preduzeće uspelo da naplati veći iznos starih potraživanja, to je iznos gotovine u bilans stanja znatno veći od planiranog, a obaveze prema dobavljačima su znatno manje od planiranih. Ovakvi rezultati u prvih devet meseci garntuju likvidnost do kraja godine

U posmatranom periodu povećan je broj zaposlenih za jednog radnika i sada u JKP „Toplifikacija“ radi 39 radnika. Važno je istaći i da se cene grejanja nisu menjale.

Od planiranih investicija u 2020. godini u prvih devet meseci realizovano je sledeće: izgradnja priključnih toplovoda i toplotnih podstanica; nabavka materijala i radova na rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg toplovoda; nabavka radova na energetskoj snaciji poslovnog objekta Zmaj Jovina 26; modernizacija pumpnih stanica; nabavka vozila; usluge vršenja stručnog nadzora.

U ovom periodu JKP „Toplifikacija“ je poslovala prema planu i programu poslovanja. Nije zadužena, ne dobija subvencije i donacije i investira iz sopstvenih sredstava. Ostvaren je dobitak, umesto planiranog gubitka. Trenutna likvidnost preduzeća je zadovoljavajuća. Uspešno rukovođenje organizacijom treba da bude uokvireno dugoročnom orijentacijom organizacije na stvaranje vrednosti za sve svoje korisnike. U skladu sa tim, sačinjena je i Strategija razvoja JKP „Toplifikacija“ radi realizacije dugoročnih ciljeva.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*