У среду седница Скупшитине општине Рума

XXIII седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 29.6.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра „Брана Црнчевић“ у Руми.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Рума за 2021. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2021. годину

Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума за давање сагласности на Одлуку о покрићу губитка за 2021. годину

Предлог Одлуке о одређивању субјеката за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама за Општину Рума

Предлог Одлуке о правцу пружања државних путева који пролазе кроз насеља на територији општине Рума

Прелог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације „За део блока 1-1-3 у централној зони“ у Руми

Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума из Руме за период 20.1. до 31.12.2021. године

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума из Руме

Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Статута ЈП за урбанистичко планирање, управљање путевима и изградњу Рума из Руме

Предлог Закључка којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ценовника РЈ „Чистоћа“ ЈП „Комуналац“ у Руми

Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Програма пословања ЈП “ ГАС-РУМА“ из Руме за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

Избори и именовања