У четвртак у 10 сати седница Општинског већа Рума

LXIV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 9.6.2022. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 10.000.000,00 динара – установа Културни центар „Брана Црнчевић“ Рума
  2. Предлог Закључка о преносу основних средстава – опреме за образовање СТШ „Миленко Брзак Уча“ Рума
  3. Предлог Закључка о преносу основних средстава – опреме за образовање средњим школама
  4. Предлог Закључка о преносу основних средстава – опреме за образовање ССШ „Бранко Радичевић“ Рума
  5. Разматрање захтева за давање сагласности на Ценовник РЈ „Чистоћа“ ЈП „Комуналац“ у Руми
  6. Разматрање захтева за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума о покрићу губитка за 2021. годину
  7. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“ за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године
  8. Текућа питања