Стигли нови стубови за јавну расвету на Градском тргу у Руми

На Градски трг у Руми стигли су нови стубови за нову јавну расвету, а све то у склопу уређења центра града. У тендеру за ове радове наводи се да ће са градског трга бити демонтиране светиљке и постављене нове са декоративним лименим стубовима и фењер светиљкама.

Такође, у оквиру друге јавне набавке биће набављен и нови мобилијар за Градск трг –нових 28 клупа од кованог квожђа, нове 22 канте за отпатке, 4 носача за бицикле и украсна конструкција о дкованог гвожђа за сат на тргу.