Stara Pazova zbrinjava socijalno ugrožene

U opštini Stara Pazova, u toku je nekoliko projekata izgradnje stambenih objekata u cilju trajnog stambenog zbrinjavanja određenih kategorija stanovništva. U završnici je projekat, koji podrazumeva izgradnju 169 stanova u Staroj Pazovi, finansiran je iz dva izvora, iz Razvojne banke Saveta Evrope u iznosu od 4,8 miliona evra i sredstvima Opštine od oko 1 milion evra, a stanovi će biti useljivi do kraja ove godine.

Sa istom namenom za stanovanje izbeglih i raseljenih lica, u staropazovačkom naselju Golubinci, izgrađena je nova zgrada, investicije od oko 850 hiljada evra, sa 30 stambenih jedinica koje će biti useljive za dva meseca. Oba projekta Opštinu Stara Pazova svrstavaju među prve samouprave kada je socijalna odgovornost prema građanima u pitanju.

Uporedo sa izgradnjom stambenih jedinica za lica i porodice sa izbegličkim statusom, u toku je i izgradnja kuća za lica romske nacionalnosti (projekat „Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi“), a objekti se nalaze u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi.

– Opština Stara Pazova, u cilju rešavanja potreba svih kategorija stanovništva, ulaže veliki napor i angažuje sve svoje kapacitete kako bi na delu pokazala brigu o svim građanima kojima je pomoć potrebna. Naš doprinos u rešavanju stambenog pitanja za izbegla lica i, konkretno u ovom slučaju, trajnog rešenja za stanovanje za pripadnike romske nacionalnosti teškog materijalnog stanja, podrazumeva obiman posao. Tu pre svega mislim na obezbeđivanje parcela tj. lokacija za izgradnju, neophodnih infrastrukturnih ulaganja, prilaza i komunalnih priključaka, koji će osigurati kvalitetno stanovanje nakon useljenja. Finansijsko učešće po modelu sufinansiranja i angažman lokalne samouprave je značajan faktor od koga uspešnost pomenutih projekata direktno zavisi, zaključuje predsednik Opštine Stara Pazova Đorđe Radinović.

Kroz stalnu koordinaciju sa zvaničnim institucijama, koje rade na realizaciji pomenutih projekata, poput republičkog Komesarijata za izbeglice i migracije, rešavanje stambenih pitanja izbeglica za teritoriju opštine Stara Pazova je pre samim krajem. Pored stanova koji se realizuju u toku je nastavak regionalnog projekta, peti talas – dodela paketa građevinskog materijala, a nedavno su u zgradi opštine Stara Pazova potpisane specifikacije za građevinski materijal za 30 korisnika.

Uporedo sa navedenim projektima JP Opštinska stambena agencija Stara Pazova, koja je aktivni učesnik u sprovođenju ovih programa, za naredni period, najavljuje još projekata namenjenih socijalnom stanovanju, što dodatno ukazuje na odgovornost lokalne samouprave prema socijalno ugroženim kategorijama.

Kada su u pitanju uslovi i način kategorizacije, u smislu prava na useljenje u stanove, iz projekta izgradnje stambenog objekta u Golubincima i Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi, odlučivano je na osnovu prethodno definisanog Pravilnika.

U skladu sa kretanjima na nacionalnom nivou i saradnjom sa nadležnim republičkim institucijama, staropazovačka lokalna samouprava ima u planu da se u narednih nekoliko godina u potpunosti sprovede stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva, koje za to ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*