Stara Pazova: Deset miliona dinara za analizu zemljišta sa uzorkovanjem

Opština Stara Pazova obezbedila je milion dinara za analizu zemljišta sa uzorkovanjem.

Uzorkovanje i analiza vršiće se u svih devet katastarskih opština na teritoriji opštine Stara Pazova. Usluga ispitivanja uzoraka zemljišta vršiće se sukcesivno i obuhvataće, pored uzimanja, pripreme i analize uzoraka, određivanje reakcije zemlje i zemlje u vodi, određivanje karbonata, humusa, lakopristupačnog fosfora i kalijuma, klasifikaciju dobijenih rezultata i dostavljanje izveštaja sa preporukama po katastarskim opštinama.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*