„Solidarnost“ – ustanova socijalne zaštite koja će se finansirati iz lokalnog budžeta

U Kulturnom centru u Rumi 15. oktobra tekuće godine je održana sednica Skupštine Opštine Ruma, na kojoj je, između ostalog, usvojena odluka o formiranju nove ustanove socijalne zaštite, koja će nositi simboličan naziv „Solidarnost“. Do imenovanja direktora, poslove vršioca dužnosti direktora te ustanove , obavljaće Vojislav Mioković, master sociolog. Nova ustanova, prema rečima nadležnih, biće smeštena u Železničkoj ulici u Rumi.

Ustanova „Solidarnost“ koja će se baviti pružanjem lokalnih usluga socijalne zaštite se izdvaja iz Cnetra za socijalni rad, koji je pod ingerencijom države, a njoj će kao osnivač biti nadležna lokalna samouprava. Ova ustanova se osniva radi pružanja i razvijanja usluga socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, na osnovu prepoznatih potreba građana Opštine Ruma, a u skladu sa pozitivnim društvenim propisima kojima se reguliše oblast socijalne zaštite, istakao je predsednik Skupštine Opštine Ruma, Stevan Kovačević.

U okviru svoje delatnosti novoformirana ustanova će pružati veliki broj usluga svojim korisnicima, a ovo su neke od njih:

-Dnevne usluge u zajednici – Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju;

-Dnevni boravak za odrasla i stara lica;

– Dnevni boravak za odrasla lica sa smetnjama u razvoju;

– Pomoć i nega u kući za odrasla, invalidna i stara lica;

– Pomoć i nega u kući za decu i mlade sa smetnjama u razvoju;

– Lični pratilac deteta sa smetnjama u razvoju;

– Usluge podrške za samostalni život;

– Personalna asistencija ;

– Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, Savetovanje i podrška roditelja;

-Podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju;

– Savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti, druge oblike socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave.

Prema podacima navedenim u Strategiji razvoja socijalne zaštite Opštine Ruma 2020-2025, na evidenciji Centra za socijalni rad u 2019. godini bilo je ukupno 6954 korisnika od čega je 1597 dece, 598 mladih, 3396 odraslih lica i 1363 starih lica. Prema statističkim podacima najviše korisnika je iz grupe odraslog stanovništva, pri čemu je u ukupnom broju korisnika zastupljeno više žena. Među korisnicima Centra za socijalni rad, najviše je osoba sa srednjom stručnom spremom i zastupljeniji su slučajevi iz seoske sredine. Ovim podacima dodajmo i činjenicu da je broj osoba sa invaliditetom na evidenciji CSR, koji su u toku godine smešteni u ustanovu socijalne zaštite (novi korisnici) ili u porodični smeštaj prema vrsti smeštaja i uzrastu – 54 starija lica i 5 odraslih lica. Iz ovih podataka ali i drugih evidencija i zahteva korisnika, uočljiva je potreba za otvaranjem nove ustanove socijalne zaštite koja će pružiti usluge korisnicima kojima je socijalna zaštita neophodna.

PROJEKAT “DRUŠTVENA ODGOVORNOST – DEO USPEŠNOG RAZVOJA RUME” FINANSIJSKI JE PODRŽAN OD STRANE OPŠTINE RUMA. STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*