Румски већници повећали средства за ЈП за урбанизам и планирање

На данашњој седници Општинског већа у Руми усвојене су измене Плана пословања ЈП за урбанизам и управљање путевима које се односе на повећање средстсава за ово предузеће за редовне активности, али и за одржавање јавне расвете.
„Прве две тачке се односе на предузеће за управљање и изградњу Рума. Прво на ценовник услуга. Они су класификовали своје услуге – услуге НО и одржавања јавне расвете у складу са ситематизацијом и њиховим описом посла и у складу са садашњим ценовником, тако да су се те две тачке највише односиле на усклађивање рада и ценовиника овог ЈП“, рекла је након седнице Александра Ћирић, председница Општине Рума.
Поред тога, у буџету општине су планирана два нова пројекта за побољшање јавне расвете и то Пројектовањеи изградња јавне расвете у делу Иришке улице у Руми, за шта је планирано 16.000.000,00 динара и  Пројектовање и изградња јавне расвете у насељу Павловци, у вредности од 9.000.000,00 динара. Повећан обим послова, захтева одговарајућу кадровску структуру, наводи се у програму.
„Поред тога што они врше услуге надзора над пројектима које Општина Рума ради а и због нових пројеката је рађено пребацивање средстава а и нова запошљавања јер се осећа недостатак архитеката, грађевинских и машинских инжењера и они су настојали да систематизацијом радних места тај дефицит радних места у струци превазиђу“, рекла је Ћирић.
Како је појашњено, у  2021. години је смањен број запослених због напуштања предузећа ради одласка на друга радна места. У другој половини 2022. године, планирано је запошљавања високостучног кадра архитектонске струке, електро и саобраћајне струке да би се повећао квалитет рада Јавног предузећа. Планирана су средства за набавку нових рачунара и одговрајућих софтвера за рад.
Весна Самарџија