Рестрикције воде у Иригу због прекомерне потрошње

ЈП “Водовод” Рума обавештава све потрошаче, да ће услед великих температура и прекомерне потрошње воде у Врднику, а све у циљу потребе да се сви корисници снабдевају водом под једнаким условима, бити принуђено да од 05.07.2022. године, до прекида наведених околности, искључи воду у појединим деловима насељеног места, и то у три групе по четири сата дневно. 

ЈП “Водовод” Рума моли све потрошаче да што рационалније троши воду у оваквим временским условима, који су посебно тешки за водоснабдевање, како би се нормализовала ситуација и искључења што пре била прекинута.