Ruma: Važno obaveštenje za građane povodom plaćanja poreza

Odeljenje za lokalne javne prihode Opštinske uprave opštine Ruma obaveštava građane i pravna lica iz opštine Ruma da akontacija za četvrti kvartal po osnovu obaveza za porez na imovinu i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2017. godinu dospeva 14./15. novembra, te da će u narednom periodu svim obveznicima na kućnu adresu biti dostavljene uplatnice sa ukupnim stanjem duga po osnovu poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda.
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Ovim putem obaveštavamo građane i da će blagovremenim izmirivanjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda izbeći plaćanje kamate i pokretanje postupka prinudne naplate. Neblagovremeno plaćanje poreskih obaveza predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne u minimalnom iznosu od 5.000 dinara.
Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnom Odeljenju za lokalne javne prihode, koje vrše prijem stranaka svakog radnog dana od 7.00 do 13.00 sati u zgradi Opštinske uprave, Glavna 107, Ruma.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*