Ruma: Uskoro novi savremeniji kontejneri

Rumljani će ovih dana na svojim ulicama ugledati nove kontejnere sa savremenijim mehanizmom upotrebe, koji treba da poboljšaju higijensku sliku grada. Mehanizam korišćenja podrazumeva otvaranje poklopca nogom, za razliku od dosadašnjih kod kojih se rukom mora otvoriti gornji deo zbog odlaganja otpada.

Ukupno 72 kontejnera poslužiće svrsi čistijeg grada. Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ poboljšaće kvalitet usluge koju pruža građanima, zahvaljujući sredstvima opredeljenim iz budžeta Opštine Ruma.

„Ovo pre svega znači Komunalcu da poboljša svoje uslove prema građanima rumske opštine, a sa druge i za sam grad ukoliko građani budu na pravilan način koristili, ovi kontejneri će doprineti da odlaganje smeća bude kontrolisano, ali će i transport smeća biti lakši, jer ih autosmećar lako podiže i istovara“, rekao je Slađan Mančić, predsednik Opštine Ruma

Ovi kontejneri biće raspoređeni po planu koji JKP ima, pre svega zamena dotrajalih u gradskoj sredini, a zatim dopuna u seoskoj sredini.

„S obzirom da je jedna od osnovnih delatnosti Komunalca upravljanje komunalnim otpadom, znači sakupljanje, tretman, odvoženje i ostalo, ovi kontejneri će nam omogućiti da u narednom periodu poboljšamo tu delatnost kako bi svi građani u ovom gradu i u ostalim rumskim selima bili zadovoljni i kako bi kvalitet usluga bio poboljšan. U fokusu će biti zgrade kolektivnog stanovanja. Pokrićemo kritična mesta u gradu koja do sada nisu bila pokrivena, zameniti dotrajale kontejnere i ostatak, koliko bude, raspodelićemo u 16 rumskih sela“, istakao je Dragan Panić, direktor JKP Komunalac

Investicija vredna dva miliona i 400 hiljada dinara, u potpunosti je obezbeđena budžetom opštine. Na građanima je da se pridržavaju datog uputstva, da ne bacaju u kontejnere ništa zapaljivo, da koriste mehanizam nožnog pokretanja poklopca, a otpad od plastike, gde god su za to postavljeni žičani kontejneri – pažljivo da odlažu na ta mesta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*