Ruma: Održano stručno predavanje posvećeno obnovljivim resursima

u Gradskoj kući je održano stručno predavanje posvećeno obnovljivim izvorima energije i benefitima primene standarda energetske efikasnosti. Predavač dr Milovan Živković, dopisni član Inženjerske akademije nauka Srbije, je izneo misljenje da svaka lokalna samouprava mora imati za cilj smanjenje potrošnje energije upravo kroz povećenje energetske efikasnosti u zgradama i javnim objektima. Edukacija i podizanje svesti o primeni obnovljivih izvora energije je važan korak ka uspostavljanju energetske efikasnosti, smatra šef Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Dragan Kosanović. Na nacionalnom nivou Srbija je donela plan energetskih ušteda, ali glavni posao je na lokalnim samoupravama da ga sprovedu, a ulaganje u energetsku efikasnost vodi poboljšanju kvaliteta života građana i indirektno doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*