Ruma: Licitacija poljoprivrednog zemljišta

Predsednik opštine Ruma doneo je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ruma i raspisao Javni oglas za javnu licitaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ruma.
Pravo učešća na javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imaju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Formular prijave i štampane nalepnice sa adresom mogu se preuzeti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu opštine Ruma, ul. Glavna 107. prvi sprat – kancelarija broj 6.

Rok za podnošenje dokumentacije je do 14 časova, dana 25.02.2019.godine.
Javna licitacija će se održati u prostorijama Četvrte mesne zajednice, ul. Partizanska 41 a, Ruma, dana 28.02.2019.godine u 10 časova.
Sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti na broj telefona 022-478-712 lokal 109, kontakt osobe Sanja Marković i Maja Matijević.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*