Ruma: Direkcija za izgradnju od sada JP Parking i infrastruktura

 

Pred većnicima Opštinskog veća u Rumi juče se našao Predlog odluke u vezi sa usklađivanjem postojanja i rada Direkcije za izgradnju Opštine Ruma sa novim Zakonom o javnim preduzećima. Rumska Direkcija za izgradnju će postati JP Parking i infrastruktura.

 

Novo javno preduzeće upravljaće parking prostorom, kao i putevima i saobraćajnicama na teritoriji Opštine Ruma. JKP Komunalac dobiće novu nadležnost koja je ranije pripadala Direkciji, a to je briga o rasveti, kao i zelenilu i košnji. Predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić rekao je da je ovo efikasno rešenje, kojim se poštuje zakonska obaveza da Direkcija izlazi iz kruga indirektnih budžetskih korisnika.

Zakonskom obavezom, koja važi za celu Srbiju, odredbama Zakona o javnim preduzećima prilagođavaju se i druge sremske opštine.  Inđija je tako osnovala JP za upravljanje putevima i parkiralištima, dok je ostatak obaveza poverila Opštinskom odeljenju za infrastrukturu i javne nabavke  rekao je Vladimir Gak, predsednik ove sremske opštine.

Što se tiče Sremske Mitrovice, tamo su, primera radi, formirana tri subjekta – nova Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu, DOO Gradsko stanovanje i JP Urbanizam.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*