Reprogram: Odloženo plaćanje gasa

I ove godine je Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srem-gas“ Sremska Mitrovica doneo Odluku kojom je potrošačima omogućen reprogram pri plaćanju utrošenog gasa. To se odnosi na kategoriju „domaćinstva“ i nudi mogućnost plaćanja dela računa za potrošnju prirodnog gasa u periodu od 1. decembra 2019. do 29. februara 2020. godine, tj. račune za decembar, januar i februar.
To znači, prvi deo računa od 70% plaća se po ispostavljanju računa u roku valute plaćanja, a drugi deo od 30% za šest meseci od roka dospeća prvog dela računa, tj. u junu, julu i avgustu.
Kako bi se olakšalo potrošačima, u JP „Srem-gas“ je odlučeno da na deo računa od 30%  koji dospeva za šest meseci, u toku tog perioda ne obračunava kamatu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*