Реконструкција котларница у румским Јаслицама и у школи у Грабовцима

Општина Рума определила је средства за реконструкцију две котларнице у објектима предшколског и основношколског образовања.

У питању су радови на реконструкцији котларнице у УПВО „Полетарац“ у објекту „Јаслице“ у Руми, чија је вредност са ПДВ-ом 2,5 милиона динара, док је за реконструкцију котларнице у ОШ „6. Ударна војвођанска бригада“ у Грабовцима са услугом израде пројекта гасне инсталације, уговорена вредност 3,9 милиона динара.

Реконструкцијом ових котларница биће обезбеђено квалитетније и безбедније грејање у овим објектима у којима бораве деца.