Приводи се крају изградња претоварне станице у Руми

ФОТО/ Архива

Општина Рума гради претоварну станицу која ће служити за претовар отпада сакупљеног на подручју румске општине, одакле ће се великим камионима одвозити на регионалну депонију „Срем – Мачва“ којој се Рума придружила.

Према наводима директора Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми радови на изградњи претоварне станице се приводе крају и она би ускоро требало да буде пуштена у рад.

„Ми смо је завршили, чекамо да се спроведе поступак јавне набавке за аброл камион са приколицом како би могли да је користимо. Претоварна станица је завршена, она је спремна да по набавки аброл камиона с приколицом који ће превозити те контејнере, а у међувремену смо набавили утоваривач који је потребан да се ти аброл контејнери напуне и практично чим се јавна набавка заврши и када контејнери буду испоручени ми ћемо кренути да смеће сакупљено из контејнера возимо тамо и убацујемо у аброл контејнере и возимо у регионалну депонију Срем – Мачва“, рекао је Драган Панић, директор ЈП „Комуналац“ Рума.