POZITIVNI REZULTATI AKCIJE SAKUPLJANJA PESTICIDNOG OTPADA

Završena je akcija prikupljanja ambalažnog pesticidnog otpada na teritoriji Sremskog okruga, koja je realizovana peti put, u organizaciji Udruženja SECPA. Akciju su na teritoriji Sremske Mitrovice podržali Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, kao i Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, posebno u delu najave i promocije.

-Ta podrška dala je i pozitivne efekte – sakupljeno je više opasnog otpada nego prethodnih godina, i više subjekata se odazvalo akciji. U periodu od 20-22.maja, na teritoriji Sremske Mitrovice, organizovano prikupljanje je vršeno u 11 sela i u gradu, a prikupljeno je 2,5 tone (2.512 kg) pesticidnog otpada. Najviše poljoprivrednika se odazvalo u Manđelosu (30) i Martincima (27), dok je količinski najviše otpada prikupljeno u Čalmi (851kg). Ove godine je u akciju uključeno  jedno selo više nego prošle godine, čime se ukazuje na potrebu da se akcija nastavlja u buduće i proširi na ona mesta koja nisu uključena, a imaju potrebu za odlaganjem pesticidnog otpada – izjavio je Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj.

Među onima koji su predali ambalažu, bilo je i poljoprivrednika koji su ove godine aplicirali za sredstva iz IPARD programa, a jedan od obaveznih uslova za konkurisanje za dodelu sredstava jeste upravo potvrda o adekvatno zbrinutom pesticidnom otpadu, koja se donosiocu ambalaže izdaje na licu mesta.

Cilj ove akcije jeste da ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne završi u komunalnom otpadu, divljim deponijama ili kanalima, nego da se na pravilan način deponuje i uništi.  Ambalaža ima važnu ulogu u sigurnoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, pri čemu se smanjuje na najmanju moguću meru rizik gubitka u lancu plasmana kao i izloženosti korisnika. Udruženje „SECPA“, zajedno sa svojim članicama, intenzivno sarađuje sa korisnicima sredstava kako bi se obezbedio efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*