Povećana potrošnja vode u Sremskoj Mitrovici, situacija pod kontrolom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vodosnabdevanje Mitrovčana i meštana naseljenih mesta koji su u javnom sistemu vodosnabdevanja na počeku letnje sezone teče bez problema, a s obzirom na raspoložive kapacitete sremskomitrovačkog “Vodovoda” takva situacija bi trebalo da ostane i tokom narednog perioda.

Visoke temperature koje su obeležile prethodnih 10-ak dana uslovile su i očekivani porast potrošnje vode. Iz Postrojenja za preradu vode u Sremskoj Mitrovici, u distributivnu mrežu u tom periodu  potisnuto je 228 793 m3 vode što je u proseku dnevno skoro 23 000 m3 , odnosno 265 l/s. Protok od 265 l/s je za oko 25% veći od srednjeg višegodišnjeg proseka. Angažovanost bunarskih kapaciteta bila je u optimalnim granicama i kretala se od 6 radnih bunara tokom noći do maksimum 10 u dnevnim špicevima.

Od 14 aktivnih bunara 12 je spremno za rad. Pred nastupajuću letnju sezonu preventivno su obavljeni radovi na tri bunara (na dva u Martincima I na  jednom u S.Mitrovici) kako bi se regulisale neispravnosti na nepovratnim klapnama na bunarskim kolonama. U planu je aktiviranje još jednog bunara u Martincima u koji je potrebno ugraditi novu pumpu, a koja je u proteklom periodu i nabavljena.

Lokalni vodovodni sistemi tokom prethodnog perioda radili su u granicama maksimalnih kapaciteta. Svaka crpna stanica se tokom nedelje obiđe minimalno tri puta od strane elektro i tehnološke službe a jednom nedeljno laboratorija uzima uzorak sa svake od njih.

Resursi  JKP Vodovod koji su u funkciji vodosnabdevanja dobro su pripremljeni za letnju sezonu. Preduzete su sve preventivne mere i aktivnosti sa ciljem da tokom očekivane povećane potrošnje vodosnabdevanje bude stabilno i bez problema.To se pre svega odnosi na sanaciju kvarova na cevovodima i ispiranje vodovodne mreže u gradu i svim naseljenim mestima.

“Povezivanjem Čalme na javni sistem vodosnabdevanja trajno je rešen problem sa nedostatkom vode tokom leta u ovom mestu,  dok će meštani sa lokalnim sistemom vodosnabdevanja tokom leta morati racionalno da koriste vodu kako bi izbegli nestašice. Za meštane Jarka, Bosuta, Sremske Rače i Divoša je važno da u danima sa visokim temperaturama vodu koriste samo za osnovne životne potrebe, a ne za zalivanje, pranje mehanizacije i slično. U slučaju da u ovim mestima dođe do nestanka vode, JKP Vodovod će uputiti cisternu za vodu, kako bi se prevladala takva situacija”, reči su Borislava Babića, v.d.direktora JKP Vodovod Sremska Mitrovica.

Dispečerska služba ovog javnog preduzeća zadužena za monitoring stanja na terenu, neprekidno,24 sata, prati isporuku vode ka potrošačima, kao i potrošnju i pritisak u distributivnom sistemu, kako bi usled eventualnih problema,reakcija bila pravovremena.

Kada je reč o kvalitetu vode za piće, analize pokazuju da ona odgovara svim parametrima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti, tako da potrošači  mogu nesmetano i bez bojazni da je koriste.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*