Osnove znakovnog jezika u Mitrovici

Juče je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici  održana svečana dodela sertifikata o uspešno završenoj obuci osnova znakovnog jezika. Trodnevnu obuku o osnovama znakovnog jezika  završilo je jedanaestoro stručnjaka iz Sremske Mitrovice koji rade na zaštiti od nasilja u porodici.

Trodnevna obuka o osnovama znakovnog jezika u Sremskoj Mitrovici je održana u saradnji sa Društvom tumača i prevodilaca Novog Sada, a uz podršku Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu grada Sremska Mitrovica i to sve u okviru projekta koji  finasijskipodržava komisija Evropske unije.

Kako je istakla Ivana Zelić iz organizacije Iz kruga Vojvodine, kroz ovaj projekat  radi se na unapređenju podrške ženama i devojčicama sa različitim vrstama invaliditeta koje imaju iskustva sa nasiljem. Obuke su izuzetno važne, za tri dana koliko su trajale stručnjaci iz centra za socijalni rad, Gradske uprave i Sigurne ženske kuće su naučili neke osnovne veštine u komunikaciji sa gluvim osobama, upoznali su se sa zajednicom gluvih, sa specifičnostima u komunikaciji sa njima, sa zakonom o upotrebi znakovnog jezika, kao i sa tim šta je uloga tumača znakovnog jezika u životu gluve osobe.

Obuka je bila vrlo dinamična, zanimljiva, nadasve korisna. Nismo uspeli da savladamo sve tehnike znakovnog jezika, ali svakako je dragoceno savladati osnove kako da se priđe ugroženoj osobi i uputi joj se pomoć. Prvi korak i prva intervencija je na neki način i najvažnija za procenu  bezbednosti i rizika, što nam je sad i omogućeno rekla je Jelena Stojinović diplomirani psiholog, učesnica obuke.

Posleuspešnozavršeneobuke o osnovamaznakovnogjezika, stručnjacikoji

radenazaštitiodnasilja u porodicisuspremni da komunicirajusagluvim

osobamai da imnaefikasannačinpružeadekvatnupomoć. Obukom je načinjen prvi korak  pomoći  licima kojima je preko potrebna socijalna zaštita, a to se pre svega odnosi na one koji pored teškog oštećenja gubitka sluha trpe i nasilje u porodici. Na ovaj način kroz komunikaciju stručnjaci iz Centra za socijlani rad i Sigurne kuće  bi trebali da im se približe i pokušaju da saniraju probleme s kojima se ove grupe stanovništva često susreću.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*