POLOŽAJ OSOBA SA INVALIDITETOM – OSVETLIMO IH; Aktivnosti u okviru projekta „Parainspired“

Program finansiran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Deca sa smetnjama u razvoju bave se sportom
U okviru realizacije projekta prekogranične saradnje „Socijalna integracija
kroz parasport – Parainspired!“ u utorak, 03. decembra u zgradi Opštine Inđija održan je simpozijum na temu „Prilike socijalne integracije kroz
parasport“. Pomenuti projekat sprovode Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu, kao vodeći partner, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Opština Inđija i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina.
Vladimir Batez, pokrajinski sekretar za sport i omladinu još jednom je
podsetio da projekat ima izuzetan značaj za razvoj i rekreativnog i takmičarskog sporta među osobama sa invaliditetom.
-Cilj projekta Parainspired! je povećanje učešća osoba sa invaliditetom u
sportskim aktivnostima u pograničnom području, kao i stvaranje uslova za veću dostupnost sportske infrastrukture osobama sa invaliditetom- istakao je Batez i dodao da podrazumeva niz aktivnosti koje će se realizovati u trajanju od 15 meseci.
-To su: istraživanje o učešću osoba sa invaliditetom u sportski aktivnostima
u Sremu i kantonu Sarajevo, na osnovu koga će biti urađen nastavni materijal za sportske stručnjake angažovane u sportu osoba sa invaliditetom, zatim četiri radionice, dve u Sarajevu i dve u Inđiji, simpozijumi na kojima će biti predstavljeni rezultati istraživanja i inovacije za uključivanje osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti, angažovanje četiri sportska stručnjaka koji će osam meseci raditi na promociji sporta osoba sa invaliditetom i,takođe, nabavka sportske opreme za lokalne sportske organizacije koje rade sa sportistima sa fizičkim invaliditetom i prevoznog sredstva za osobe sa invaliditetom.
U okviru projekta „Parainspired!“, 15-oro dece sa smetnjama u razvoju sa teritorije opštine Inđija dobila su kombi prilagođen njihovim potrebama a samim tim mogućnost da se bave sportskim aktivnostima .
-Kada pričamo o konkretnim rezultatima  oni se svode na to da je danas u Inđiji, kroz ovaj projekat, 15-oro dece krenulo na treninge- istakao je predsednik opštine Inđija Vladimir Gak i dodao:
-Od roditelja, trenera i ličnih pratilaca te dece smo čuli, da su oni po prvi
put na njihovim licima videli posebnu vrstu osmeha. Srećni su jer kroz ovaj
projekat im je omogućeno da se bave sportom, a bavljenje sportom kod ove dece zasigurno daje vidne rezultate po opšte zdravstveno stanje.
Sredstva za sprovođenje projekta iznose 263.914,43 evra, Evropska unija
kofinansira u iznosu od 224.327,27 evra. Vladimir Batez, pokrajinski sekretar za sport i omladinu na kraju je naglasio da ovaj projekat ima izuzetan društveni značaj, kao i da su benefiti višestruki.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*