POLOŽAJ OSOBA SA INVALIDITETOM – OSVETLIMO IH; Prezentacija projekta Udruženja paraplegičara

Program finansiran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U Irigu je održana promocija projekta za koji je udruženje paraplegičara Srema iz Rume, konkurisalo kod ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Predsednik tog udruženja iz Rume Stevan Lukovnjak objasnio je o kakvom je projektu reč i šta je to što oni promovišu.
„Ovo je završna prezentacija koji je odobrilo ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. S obzirom da naše udruženje pokriva teritorije Šid, Mitrovica, Irig i Ruma, zajednički sa ministrom Zoranom Đorđevićem smo došli do zaključka da bi smo preko stalno otvorenog konkursa njegovog ministarstva, mogli da prilagodimo objekat Centra za socijalni rad i zgradu opštinske uprave Irig, kako bi osobe sa invaliditetom, nesmetano mogle da koriste usluge centra za socijalni rad“ – objasnio je Lukovnjak.
U projekat su uključeni i neki zidarski radovi, te su u okviru istih urađeni novi prilazi u školi, čitaonici i doma kulture. Na taj način tri bitne stvari.
Prilaz zgradi opštinske uprave Irig, prilagođavanje i rekonstrukcija objekta Centra za socijalni rad, kao i nabavka guseničara za podizanje invalidskih kolica uz stepenište.
738 000 dinara izdvojeno je za ove namene, a Lukovnjak je istakao da je veoma zadovoljan postignutim rezultatima,kao i ispoštovanim rokovima i potrošnji sredstava.
„Ovo će mnogo da znači osobama sa invaliditetom, a ujedno treba napomenuti da je korisno i za opštinsku upravu, jer je prilaz njihovoj zgradi pristupačan svima bez diskriminacije i isključivanja osoba sa invaliditetom“ – posebno je istakao Stevan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*