ЈП „Гас Рума“ и даље бележи изузетно позитиван финансијски биланс

Јавно предузеће „Гас Рума“ претходну 2021. пословну годину завршило је у плусу и са оствареном добити предузећа од 82,8 милиона динара, и даље стоји на првом месту по успешности јавних предузећа у Општини Рума.

На последњој седници Скупштине Општине Рума усвојена је одлуга о расподели ове добити, тако да је 24,8 милиона остало Јавном предузећу „Гас Рума“ за повећање основног капитала, док је скоро 58 милиона динара од добити опредељено да у складу са Законом буде враћено у касу оснивача, што је у овом случају Општина Рума.