Јавни позив за достављање предлога лица за доделу јавних признања и награда у 2022. години

На основу члана 8. став 2. Одлуке о додели награда и јавних признања Општине Рума („Сл. лист општина Срема“, бр. 32/2017), Комисија за одликовања и друга друштвена признања, расписује Јавни позив за достављање предлога лица за доделу јавних признања и награда у 2022. години и то:

1) звања почасног грађанина општине Рума,

2) румске повеље,

3) захвалнице, и

4) новчане награде.

Звање почасног грађанина општине Рума, као посебан вид јавног признања, може се доделити истакнутим појединцима, домаћим и страним држављанима, за постигнуте изузетне резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију Општине Рума.

Румска повеља, као посебан вид јавног признања, додељује се правним лицима или појединцима за нарочито високе и значајне резултате у раду у појединим областима, или за нарочито истицање у прогресивним иницијативама и другим активностима, хуманитарним поступцима, као и за животно дело.

Захвалница се додељује правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама, удружењима или појединцима који су на посебан начин помогли развоју и афирмацији Општине Рума.

Новчана награда се може доделити физичким лицима која су се нарочито истакла радом и резултатима рада, или су учинила изразито хумано дело.

Рок за подношење пријава је од 12.10.2022. године до 21.10.2022. године.

Пријаве се, у затвореној коверти, са назнаком подносиоца, подносе Kомисији путем писарнице Општинске управе Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева 5.