Израда програма комасације за Стејановце, Павловце и Краљевце

Општинско веће Рума на последњој седници донело је одлуку о изради програма комасације за катастарске општине Стејановци, Павловци и Краљевци.

„Да бисмо учествовали у суфинансирању где је Министарство расписало конкурс за суфинансирање ове мере ми смо одлучили да конкуришемо и да израдимо нови програм комасације па ћемо видети даље свакако да је и то важно да обезбедимо у што краћем року и на корист свих пољопривредника“, појаснила је Александра Ћирић, председница Општине Рума.