Промотивна цена прикључака на гас у насељу Матија Хуђи у Митровици

На последњој седници Скупштине Града Сремска Митровица пред одборницима се нашла и одлука Надзорног одбора ЈП „Срем- гас“ Сремска Митровица о промотивној цени прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса стамбених јединица у вишеспратним објектима у непарној страни стамбеном насељу „Матија Хуђи“ изградњом групног прикључка. Ову одлуку образложила је директорица ЈП Срем-гас Даница Недић.

Одлука Надзорног одбора ЈП „Срем- гас“ Сремска Митровица о промотивној цени прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса стамбених јединица у вишеспратним објектима на непарној страни стамбеног насељу „Матија Хуђи“ изградњом групног прикључка добила је подршку одборника градске скупштине.

Промотивна цена прикључка важиће до 1.новембра 2022.године и износи 60.000 динара са пдв-ом. Сви заинтересовани будући корисници гасне мреже прикључак могу платити и на шест или 12 месечних рата.

Подносилац захтева сноси и трошкове прибављања неопходне документације која се прилаже уз захтев за прикључење на мрежу и то извод из листа непокретности и копију плана парцеле, као и републичку административну таксу за решење у износу од 540 динара.

Свака стамбена јединица имаће своје мерило протока гаса, а гас ће се плаћати по утрошку и по цени која је одобрена од стране Агенције за енергетику Републике Србије. По завршетку радова на непарној страни насеља Матија Хуђи, почеће се са изградњом дистрибутивне гасне мреже и на парној страни.