Историјско улагање у румски „Комуналац“

На платоу испред Јавног предузећа „Комуналац“  данас је одржана смотра набављене механизације у периоду од марта до сада, када је купљено укупно десет различитих возила за потребе овог предузећа. Циљ је да Комуналац ради ефикасније, а све у склопу заштите животне средине.

Из буџета Општине Рума купљен је аутосмећар, аутоподизач, трактор, таруп са руком, возило за превоз анималног отпада, специјално возило за превоз животиња, утоваривач, цистерна за прање улица, приколица, фреза и усисивач лишћа.

Преко 113 милиона динара је утрошено за набавку све ове опреме која ће допринети бољем раду Комуналца, али и далеко бољем уређењу Руме. Куповином све ове опреме, стекли су се услови за почетак рада претоварне станице у РУми, одакле ће се отпад превозити у Регионалну депонију „Срем Мачва“.