Inđija:  Usvojen rebalans budžeta Opštine Inđija

Na 08. sednici SO Inđija usvojen je rebalans budžeta za tekuću godinu. Umesto planiranih 3,08 milijardi dinara, lokalni budžet biće ostvaren do kraja fiskalne godine u iznosu od oko 2,6 milijardi dinara. Kako je istakao predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak završetkom ovog posla kreže se u izradu lokalnog budžeta za 2017. Godinu koji bi trebao da bude projektovan u iznosu od oko 2,6 milijardi dinara. Gak je naveo da će pored investicionog karaktera i naredne godine biti održan isti nivo socijalnih davanja. Deo Dnevnog reda odnosio se na usklađivanje određenih opštinskih Odluka sa Zakonom o budžetskom sistemu. Neke od njih se odnose na promene osnivačkih akata javnih preduzeća, pre svega, na nekadašnju Direkciju za izgradnju koja će počev od 01. decembra nakon izvršene reorganizacije funkcionisati kao JP za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put“.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*