Заседали беочински већници

 

У уторак, 12. јула, 2022. године у малој сали Скупштине општине Беочин одржана је 59. седница Општинског већа којом је председавала председница општине Беочин и општинског већа, Биљана Јанковић.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седници су присуствовали и заменик председнице општине Стефан Томовић, чланови општинског већа Милован Старчевић, Саша Савић, Велимир Вуковић, Саша Миловановић, Јасна Јандрић, Милан Зорић, као и председник Скупштине општине Беочин Немања Вилић, секретар Скупштине општине Беочин Татјана Симић и председник комисије за реализацију мера енергетске ефикасности Владимир Петричевић.

 

 

 

На дневном реду заседања разматрани су предлози о кадровским променама, односно престанку рада службеника на положају и именовању вршиоца дужности начелника Општинске управе. Веће је усвојило и Одлуку о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, правобранилаштву и стручним службама општине Беочин.

 

Општинско веће је након разматрања упутило Скупштини општине Беочин на усвајање Предлог Решења о утврђивању престанка дужности директора ЈКП „Беочин“ као и Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Беочин“, затим Предлог Одлуке о утврђивању већег односно мањег броја деце у васпитним групама у ПУ „Љуба Станковић“ Беочин, као и Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању радног времена ПУ „Љуба Станковић“ Беочин.

 

 

 

 

Скупштини општине такође је упућен на усвајање и Предлог Решења о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Беочин за 2021. годину и Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Правобранилаштва општине Беочин за 2021. годину.

 

 

 

Општинско веће је овим заседањем усвојило коначне листе привредних субјеката који ће учествовати у програму спровођења мера енергетске санације као и Одлуку о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији општине Беочин за 2022. годину.

 

 

 

Извор/ Фото/ Општина Беочин