Zakazana 37. sednica Opštinskog veća

37. sednica Opštinskog veća Opštine Ruma održaće se sutra godine sa početkom u 14.00 časova u Gradskoj kući. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ruma za 2017. godinu

2. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

3. Predlog Odluke o dodeli isečenog i uklonjenog drveta sa javnih površina na teritoriji opštine Ruma

4. Nacrt Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije „za deo Bloka 1-1-1 dela centralne zone“ u Rumi

5. Nacrt Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Dobrinci

6. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja JP „Komunalac“ u Rumi za 2017. godinu

7. Nacrt Odluke o prazniku i gradskoj slavi opštine Ruma

8. Razmatranje molbe za pomoć Simić Aleksandra iz Rume

9. Tekuća pitanja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*