Zajedno za bolju budućnost: Borbom protiv nasilja kompanija Meridianbet afirmiše porodicu i porodične vrednosti

Svakog 15. maja se širom sveta organizuju, koje za cilj imaju promociju porodičnih vrednosti, ravnopravnosti polova i žaštitu porodice kao osnovne jedinice društva

 

Zdrava porodica je put ka sreći, ona predstavlja stub društva i veoma bitnu stvar u životima svakog od nas. Iako se kroz vreme dosta menjala, njena suštinska forma je ostala ista. Ona je sinonim za tradiciju, zajedništvo, pripadnost, solidarnost i kao takva nezamenljiv je deo životnog okruženja.

Kada smo mali, porodica je naš prvi susret sa zajednicom, u njoj se osećamo voljeno, zaštićeno i sigurno, sa njom rastemo i sa njom dalje koračamo kroz život. Deca koja odrastaju u zdravoj porodici okružena su ljubavlju, imaju veći stepen socijalizacije, emocionalno su stabilnija, samopouzdanija i lakše premoste izazove koje im život nameće. Zdrava porodica je osnova za stvaranje zdravog čoveka, a samim tim i kvalitetnog društva.

 

U vremenu u kojem danas živimo, sve češće smo svedoci društvenih komplikacija na koje ni porodica nije ostala imuna. Iza zatvorenih vrata mogu se dešavati razne neuobičajne stvari. Kao jedan od uzroka porodične disfunkcionalnosti, nasilje zauzima jedno od vodećih mesta.

 

Ono se može dogoditi svima, bez obzira na pol, broj godina, stepen obrazovanja, materijalno stanje ili bilo koju drugu ljudsku karakteristiku. Nasilje može ostavite ozbiljne fizičke i psihičke posledice, kako prema onima koji su mu neposredno izloženi, tako i prema posmatračima ovog neprimerenog čina.

 

Svesni značaja ove problematike, svakog 15. maja se širom sveta organizuju razne manifestacije na lokalnom i nacionalnom nivou, koje za cilj imaju promociju porodičnih vrednosti, ravnopravnosti polova i žaštitu porodice kao osnovne jedinice društva.

 

Ujedinjene Nacije već godinama preko medija upućuju na probleme koji zahvataju porodice širom sveta, a koje se na svakodnevnom nivou dešavaju usled posledica društvenih, ekonomskih i demografskih faktora. Obeležavanjem Međunarodnog dana porodice dodatno se utiče i na povećanje svesti građana o potrebi očuvanja porodičnog načina života, kao i odgovornosti prema lokalnoj zajednici.

 

“Povodom Međunarodnog dana porodice, kompanija Meridian podseća javnost na značaj borbe protiv nasilja u porodici, kao jednog od ključnih društvenih problema. Već godinama unazad svojim društvenim angažovanjem nastojimo da afirmišemo porodicu i porodične vrednosti, podstaknemo jednakost između muškaraca i žena i skrenemo pažnju na sve veću prisutnost problematike porodičnog nasilja. Više od dve decenije, sopstvenim modelom odgovornog poslovanja Meridian daje podstrek u rešavanju mnogih društvenih pitanja sa kojima se globalni svet suočava. Istakao bih podatak da smo tokom protekle godine na globalu uspešno realizovali preko 250 CSR projekata na 15 tržišta čime je donirano preko milion evra bespovratne pomoći raznim ustanovama, organizacijama i pojedincima kojima je u tom trenutku pomoć bila od prekog značaja”, ističe direktor kompanije Meridianbet, Mlađan Životić.

 

Koliko je za ovog domaćeg i regionalnog betting provajdera od velikog značaja zalaganje za zajednicu u kojoj privređuje, najbolje se ogleda u rešenosti da za potrebe okruženja dodatno uključi i svoju fondaciju.

 

Fondacija „Od srca sa ljubavlju“ kompanije Meridian posebno je aktivna na domenu stvaranju preduslova za normalno funkcionisanje porodice i čitave zajendice. Svako ko je voljan da uzme učešće i postane deo ovog humanitarnog tima može se veoma lako priključiti i postati donator njihovih društvenih akcija.

 

Svesni činjenice da jedan čovek ne može da menja svet, ali da više njih to može, Fondacija „Od srca sa ljubavlju“ želi da preko svojih društvenih aktivnosti podigne svest okolinu o značaju  kolektivnog delovanja  za potrebe celokupnog društva u Srbiji.

 

Njihov cilj je da udruženim snagama zajedno podstaknu ljudsku humanost, pomozite im i vi u tome…