Večita dilema: Plastični ili metalni kontejneri

Večita dilema i nedoumica kada se vode rasprave u krugovima čija delatnost zalazi u domen odlaganja otpada jeste koje su njihove prednosti a koje mane, ako se na uporedni test stave metalni i plastični kontejneri, odnosno metalne i plastične kante za odlaganja komunalnog otpada.

Poznato je da se obično na tržištu pronalaze različite zapremine ovih proizvoda, te ćemo ih pobrojati zbog preglednosti:

Plastična kanta za smeće 120l sa 2 točka  

Plastična kanta za smeće 140l sa 2 točka

Plastična kanta za smeće 240l sa 2 točka

Plastična kanta za smeće 360l sa 2 točka

Plastični kontejner za smeće 660 l sa 4 točka

Plastični kontejner za smeće 770 l sa 4 točka

Plastični kontejner za smeće 1100 l sa ravnim poklopcem sa 4 točka

Plastični kontejner za smeće 1100 l sa polukružnim poklopcem sa 4 točka

Metalne kante za smeće 70, 90 i 110 l, okrugle bez točkova

Metalni kontejner 1100 litara sa ravnim poklopcem sa 4 točka

Metalni kontejner 1100 litara sa polukružnim poklopcem sa 4 točka

 

Reciklaža

Imajući u vidu važnost razgradljivosti materijala, nešto na šta EU poslednjih godina stavlja najveći akcenat, jeste proces recikliranja, od kog bismo i krenuli u ovoj analizi. Reciklaža označava bilo koju operaciju ponovnog iskorišćenja otpada kojom se otpadni materijali prerađuju u proizvod, materijal ili supstancu za prvobitnu namenu ili druge svrhe.

 

 

 

Recikliranje može sprečiti gubitak potencijalno korisnih materijala i smanjiti potrošnju svežih sirovina, čime se smanjuje: korišćenje energije, zagađene vazduha (od spaljivanja) i zagađenje vode (od deponije).

Materijali koji se mogu reciklirati obuhvataju mnoge vrste: stakla, metala, papira, plastike, gume, tekstila i elektronike.

Proces reciklaže podrazumeva njihovo prikupljanje, sortiranje, čišćenje i prerađivanje u nove materijale namenjene za proizvodnju.

Kada poredimo metalne i plastične kontejnere, odnosno metalne i plastične kante za odlaganje komunalnog otpada, potrebno je pre svega ukazati kako iste reaguju u samom procesu recikliranja.

 

 

Svima je poznato da metal, pored toga što je sklon koroziji, čime mu se umanjuje dugovečnost i vrednost, takođe u postupku reciklaže ne nalazi svoje mesto, dok je kod plastičnih kontejnera stepen iskorišćenosti u reciklaži daleko superiorniji. Plastični materijali se zahvaljujući brzom procesu recikliranja u vrlo kratkom periodu ponovo prerađuju i postaju potpuno nov i koristan proizvod.

Prednosti plastičnih kontejnera

Prednosti plastičnih kontejnera u odnosu na metalne ogledaju se i u tome što je cena (jedna od danas najvažnijih stavki) daleko povoljnija – duplo niža. Takođe troškovi održavanja plastičnih u odnosu na metalne su mnogo manji, tako da ako se pogleda vremenska distanca i sabere cena gotovog proizvoda sa cenama reparacije kroz vreme, opet pobeđuje plastični kontejner koji u zbiru ima daleko manje troškove.

cena metalnog kontejnera

cena plastičnog kontejnera

 

 

O estetici ne vredi  ni raspravljati.

Kupac koji se odluči za plastični kontejner u prednosti je jer može da bira boju i samim tim takav kontejner ili kantu lakše uklapa u urbano okruženje. Kod plastičnih kontejnera završna obrada je daleko stilizovanija i boljeg dizajna, a plastični kontejneri su funkcionlniji kada je reč o obeležavanju, brendiranju, postavljanju logoa i serijskih brojeva. Tehnologija proizvodnje metalnih kontejnera je manje sofisticirana, površine su nejednake boje i oblika, vide se tragovi varenja, debljina lima je obično mala, cinkovanje nejednako i tanje nego što je potrebno.

Uz ovo se mora napomenuti da su plastični kontejneri više ‘user friendly’, sigurniji su za korisnike jer nude različita efikasna rešenja kao što su ‘child safety device’, zatim zaštita od povrede prstiju itd.

 

Plastični kontejneri se proizvode na visoko sofisticiranim mašinama koje umanjuju uticaj ljudskog faktora i koje daju proizvode jednakog kvaliteta i karakteristika. Ljudski faktor je sveden na minimum, dok je kod proizvodnje metalnih to vidljivo i golim okom čak i laicima.

Komentar sa terena

Određeni korisnički krugovi su postavljali svojevremeno pitanje pražnjenje kamionima smećarima, dajući prednost metalnom kontejneru. Polazi se od tradicionalnog mišljenja da je metal jači materijal, I da samim tim plastika ima lošija svojstva.

Moderna tehnologija i kvalitetni materijali iz grupe polietilena koji se koriste u procesu brizganja su omogućili da u današnje vreme potpuno ravnopravno koristimo obe vrste kontejnera i da se nikako ne može govoriti o njihovom inferiornom položaju u odnosu na metalne.

 

 

 

Čišćenje i održavanje

Svakom korisniku jedna od bitnijih stavki jeste čišćenje i održavanje ovakvih kanti i kontejnera. I na ovom polju je plastični kontejner dobio bitku jer su istraživanja pokazala da plastika trpi daleko veći tretman hemikalijama. Proces čišćenja se može obaviti u lakšim slučajevima i bez bilo kakvih sredstava za čisćenje, te stoga zaključujemo da su plastični kontejneri lakši i jeftiniji za održavanje i čišćenje. Potrebno je svakako obratiti pažnju i na činjenicu da su troškovi pribavljanja novih rezervnih delova kod metalnih kanti.

 

 

Ključne razlike koje odvajaju metalne i plastične kontejnere jesu njihova izdržljivost i dugovečnost. Iako mnogi smatraju da su metalni kontejneri dugotrajniji, potrebno je svakako uzeti u obzir i činjenicu da su isti podložni koroziji, za razliku od plastičnih na kojima se takav proces (zbog sastava materijala) ne dešava. Iz ovoga razloga možemo reći da su kante I kontejneri od plastike dugotrajniji, iako to na prvi pogled tako ne izgleda.

Mana plastičnih kanti i kontejnera

u odnosu na metalne jeste činjenica da su oni strukturalno slabije od metalnih i za razliku od metalnih u  slučaju požara nanose veću štetu. Međutim i ovde se postavlja pitanje šta će se desiti sa metalom koji je oštećen vatrom, gde mu je nestala i onako tanka zaštita slojem cinka. Praksa je pokazala da počinju da rđaju i da se vremenom stvaraju rupe koje onemogućavaju odlaganje otpada.

 

 

Statistika

Trend u Srbiji do pre nekih 7-8 godina jeste bio da su se više koristili metalni kontejneri, čak 95% u odnosu na plastične. Teško se moglo i zamisliti da neki grad ili komunalno preduzeće koristi plastične kontejnere. Danas je taj odnos 50%-50% sa tendencijom da se u narednom periodu isti pomeri na 80%-20% u korist plastičnih, što je I situacija u razvijenim zemljama.

Kada se osvrnemo na okruženje, možemo videti da su metalni kontejneri sporadično kupuju tj. gotovo su potpuno izbačeni u zemljama EU kao što su Slovenija, Hrvatska, Mađarska jer su krajnji korisnici prepoznali prednost plastičnih kontejnera.

 

 

 

istraživanje sprovela agencija “Solution”

tekst: Nina Milinović dipl. ekolog

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*