(ВИДЕО) Уређење атарских путева у Руми и пет румских села

Да локална самоуправа у Руми води рачуна о пољопривредним произвођачима потврда је да ће и ове године значајан део атарских путева у општини бити уређен, како би паори лакше, брже и безбедније стизали до својих њива. Ове године у плану је шљунчање атарских путева у неколико катастарских општина, за шта су средства обезбеђена из буџета општине, али и покрајинске касе.

 

На функционалније и безбедније атарске путеве у општини Рума могу рачунати пољопривредници у неколико насељених места, али и у самом граду. Наиме и ове године локалана самоуправа ће сопстевним али и делом средстава из покрајинске касе финансирати уредјење атарских путева.

Ових дана Општина Рума расписала је тендер за избор извођача радова на пројекту рехабилитације атарских путева и отресишта на територији Општине Рума. Како се наводи у пројекту, у оквиру радова биће уређена отресишта и атарски путеви у катастарским општинама Стејановци, Грабовци, Кленак, Платичево, Хртковци и Рума.

Овај посоао је успешно реализован и предходних година, а ове је у плану значајније већа километража тарских путева обухваћених пројектом, каже александра Ћирић председница општине Рума.

Подсетимо , председница румске општине је недавано потписала уговор у покрајинској влади на основу кога су тој сремској општтини одобрена средства у износу од 18,5 милиона динара за уредјење атарских путева и отресишта, док је процењена вредност радова нешто мања од 30 милиона динара.

 

Тендер за извођача радова за уређење атарских путева и отресишта у општини Рума, отворен је до првог јула, а отварање понуда је планирано за тај дан у 10 сати. Рок за завршетак радова је 31. децембар ове године, објављено је у Јавном позиву.

 

 

Златко Марковиновић