Ugrađena rešetka na FCS Čikas (VIDEO)

Nakon nedavne kampanje JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica pod nazivom “Kanalizacija nije kontejner”u kojoj je ukazano na štetne posledice nepravilnog korišćenja kanalizacije, ovo preduzeće je u skladu sa svojim mogućnostima preduzelo preventivne mere usmerene ka zaštiti životne sredine i sopstvenih resursa. U sklopu Fekalne crpne stanice “Čikas” koja sakuplja atmosferske i komunalne otpadne vode iz celokupnog sistema i ispušta ih u recipijent, ugrađena je rešetka sa ciljem predtretmana otpadnih voda.

Spisak stvari koje Mitrovčani bacaju u kanalizaciju je zaista dug. Radnici Vodovoda koji rade na odgušenju kanalizacione mreže nailaze na raznorazne, ponekada neverovatne i nezamislive stvari.

Da bi rešili problem i posledice nepravilnog korišćenja kanalizacije,
JKP Vodovod preduzelo je preventine mere i u cilju sprečavanja štetnih
uticaja na recipijent, a kod nas je to reka Sava, na Fekalnoj crpnoj stanici
Čikas ugrađena je mehanička rešetka za primarno prečišćavanje otpadnih voda.

Radovi na ugradnji rešeteke i lifta finansiralo je JKP Vodovod iz spostvenog budžeta a njihova vrednost je oko 2,5 miliona dinara. Iz ovog mitrovačkog preduzeća poručuju svojim sugrađanima da budu društveno odgovorni i da brinu o očuvanju životne sredine i zdravlju ljudi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*