Ugrađena rešetka na FCS Čikas (VIDEO) Ugrađena rešetka na FCS Čikas (VIDEO)
Nakon nedavne kampanje JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica pod nazivom “Kanalizacija nije kontejner”u kojoj je ukazano na štetne posledice nepravilnog korišćenja kanalizacije, ovo preduzeće je... Ugrađena rešetka na FCS Čikas (VIDEO)

Nakon nedavne kampanje JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica pod nazivom “Kanalizacija nije kontejner”u kojoj je ukazano na štetne posledice nepravilnog korišćenja kanalizacije, ovo preduzeće je u skladu sa svojim mogućnostima preduzelo preventivne mere usmerene ka zaštiti životne sredine i sopstvenih resursa. U sklopu Fekalne crpne stanice “Čikas” koja sakuplja atmosferske i komunalne otpadne vode iz celokupnog sistema i ispušta ih u recipijent, ugrađena je rešetka sa ciljem predtretmana otpadnih voda.

Spisak stvari koje Mitrovčani bacaju u kanalizaciju je zaista dug. Radnici Vodovoda koji rade na odgušenju kanalizacione mreže nailaze na raznorazne, ponekada neverovatne i nezamislive stvari.

Da bi rešili problem i posledice nepravilnog korišćenja kanalizacije,
JKP Vodovod preduzelo je preventine mere i u cilju sprečavanja štetnih
uticaja na recipijent, a kod nas je to reka Sava, na Fekalnoj crpnoj stanici
Čikas ugrađena je mehanička rešetka za primarno prečišćavanje otpadnih voda.

Radovi na ugradnji rešeteke i lifta finansiralo je JKP Vodovod iz spostvenog budžeta a njihova vrednost je oko 2,5 miliona dinara. Iz ovog mitrovačkog preduzeća poručuju svojim sugrađanima da budu društveno odgovorni i da brinu o očuvanju životne sredine i zdravlju ljudi.

Nema još komentara.

Budite prvi koji ćete ostaviti komentar.

Odgovori

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Skip to toolbar