У току радови у ОШ „Браћа Груловић“ у Бешки

У току су радови на постављању енергетски ефикасног осветљења, антиклизних плочица и адаптацији простора за школску библиотеку у Основној школи „Браћа Груловић“ у Бешки.

Пројекат штедљиве расвете износи 3,4 милиона динара и реализује се у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај који учествује са 80% средстава а остатак финансира Општина Инђија.

На првом спрату школе замењују се старе плочице новим, а вредност овог пројекта је 1,1 милион динара и финансира се општинског буџета.

За потребе школске библиотеке и ваннаставне креативне активности ученика адаптира се помоћна просторија величине 36 квадратних метара. Адаптација, финансирана од стране локалне самоуправе, износи 1,64 милиона динара.