U Irigu drugi krug licitacije za zakup zemljišta u državnoj svojini

Opština Irig raspisala je javni oglas za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu. Predmet javnog nadmetanja ovoga puta je nešto više od 322 hektara obradivih površina u toj sremskoj opštini. Cene zakupa kreću se od tri pa do blizu 42 hiljade dinara po hektaru, a rok za podnošenje prijava u alikaciju je do 14 sati 17. februara ove godine. Na dan otvaranja ponuda, iz Aplikacije se prema visini ponude automatski formira rang lista ponuđača za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Rang lista ponuđača objavljuje se na zvaničnoj web – prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište i sadrži spisak lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta rangiranih prema visini ponude, vreme dostave zahteva i spisak lica koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*