Трећа рата пореза на имовину до 15. августа

Град Сремска Митровица позива грађане да благовремено измире трећу рату пореза на имовину која доспева на наплату 15. августа 2022. године.

“Уредним измиривањем помажете себи тиме што избегавате обрачун камате и принудну наплату потраживања, а Граду обезбеђујете средства за нормално функционисање”, наводи се у саопштењу.

Савесни порески обвезници остварују умањење од 10%, које ће бити исказано у првој рати пореза на имовину за 2023. годину.