Svetski dan Roma

Obuka na Tarsusu

Obuka koja se realizovala na Tarsusu od 28. 3, do 1.4. se fokusirala na inkluziju, kao sredstvo za opšti uspeh u školi, a posebno za romske učenike. Nastavnici su razmenjivali dobre prakse i praktične uspešne primere metoda koje su dokazale svoju korisnost u obrazovanju romskih učenika. Sa snažnim praktičnim fokusom, obuka je imala za cilj da bolje opremi profesionalce koji rade sa Romima da idu ka obrazovnoj inkluziji u školi i da spreče rano napuštanje.
Ciljevi treninga bili su da se podstakne istraživanje prepreka i ograničenja sa kojima se romska zajednica suočava u okviru obrazovnog sistema, da se predstavi efikasne prakse rada sa romskim učenicima, da ponude podrške ili alati potrebni za učešće romske dece u obrazovanju i da se prepozna potencijal interkulturalnog sukoba i pregovora za uspostavljanje odnosa. Prvog dana, nakon upoznavanja učesnika na obuci učilo se o obrazovanju u romskim zajednicama, uklanjanju jaza između škola i porodica i procena potreba romskih učenika. Drugog dana posvetili smo se devojkama Romkinjama metodom studije slučaja kroz grupni rad i diskusiju. Trećeg dana razmotrili smo resurse za obrazovanje Roma. Razumeli smo primenjene strategije za uspeh romskih učenika u školi. Takođe, jedna od tema je bila i “Značaj romskih medijatora u školama”.
Poslednjeg dana kursa obavili smo evaluaciju i podelili sertifikate učesnicima obuke.
Stečene kompetencije odnosiće se na unapređenje pedagoških sredstava i metoda, podizanje svesti o inkluzivnom obrazovanju.
U ovoj obuci iz Srbije su učestvovali nastavnici osnovnih i srednjih škola, osobe koje rade sa Romima kao školski posrednici, administrativno osoblje i osobe koje su odgovorne za vannastavne aktivnosti.
Nastavnica Vesna Jurišić iz Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ iz Rume bila je prisutna na ovoj obuci sa članovima udruženja „Stil mladih“ iz Rume. Svoje znanje i naučeno na obuci rado će primeniti u svom daljem radu s obzirom na to da je „Lolina“ škola gradska škola sa najviše romske dece.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*