Stručna praksa u Rumi: Raspisan Javni poziv

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu opština Ruma raspisuje Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Opština Ruma kroz program stručne prakse finansira, najduže 12 meseci, nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita.

Pravo učešća na Javnom pozivu ima poslodavac iz privatnog i javnog sektorapod uslovima predviđenim Javnim pozivom.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, a najduže do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma na broj telefona 022-478-712 lokal 109, ili u zgradi Opštinske uprave opštine Ruma ul. Glavna 107, prvi sprat kancelarija broj 6 i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Ispostava Ruma na broj telefona 022-478-177.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*