Sremska Mitrovica: Uveden nov sistem gradskog i prigradskog prevoza putnika

Od danas 1. septembra uveden je nov sistem gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, poznat pod nazivom Skandinavski model. Osnovna karakteristika novog modela je da su sve nadležnosti  sa prevoznika prenete na grad koji će od sada odlucivati o mreži linija, redovima vožnje I tarifnom sistemu.

Uvedene nove linije

Zahvaljujuci ovim izmenama gradski prevoz će češće saobraćati, jer je godisnja kilometraža celog sistema javnog prevoza povecana za 55%. Uvedene su dve nove linije Lacarak-Mala Bosna i Kuper strandard-Novo groblje, a izmenjena je trasa na liniji Lacarak- Blok B sto znaci da je u povratku izbačen prolazak ove linije kroz ulicu Šećer sokak. Takođe, uveđenjem  zonskog tarifnog  sistema grad je podeljen na 3 zone i karte će se naplaćivati u zavisnosti od toga koja zona se koristi.

Zona I: Sremska Mitrovica, Laćarak, Mačvanska Mitrovica, Salaš Noćajski. Cena pojedinacne karte je 50 dinara.

Zona II: Martinci, Kuzmin, Manđelos, Čalma, Veliki Radinci, Šašinci, Jarak, Noćaj, Radenković, Zasavica I, Zasavica II. Cena pojedinacne karte je 110 dinara.

Zona III: Bosut, Sremska Rača, Divoš, Stara Bingula, Šišatovac, Ležimir, Grgurevci, Bešenovo, Šuljam, Bešenovački Prnjavor, Ravnje. Cena pojedinacne karte je 180 dinara.

 Određene kategorije i dalje imaju subvencionisan prevoz

Zadržana je politika subvencionisanog  prevoza za određene kategorije stanovnistva:povlašćene kategorije (ratni vojni invalidi, slepa lica, deca ometena u razvoju I njihovi pratioci), učenici srednjih škola, zaposleni, penzioneri.

Ukida se stajalište ispod stoteksa

A zbog ovih izmena ukida se stajalište ispod Stoteksa. Od ponedeljka 05. septembra umesto ovog stajališta za putovanje do Laćarka treba koristiti stajalište ispred crkve Svetog Dimitrija, a za putovanja do prigradskih mesta (Martinci, Kuzmin, Bosut, Sremska Rača, Čalma, Divoš, Stara Bingula) potrebno je koristiti stajalište u Ulici Stari Šor 83 (ispred Kamparija).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*