Sremska Mitrovica: Podrška malim poljoprivrednim proizvođačima

Mali proizvođači tradicionalnih proizvoda životinjskog porekla od 1. januara ove godine mogu da na lakši način registruju proizvodnju i plasiraju svoje proizvode na tržište. Naime, tada je na snagu stupio Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. Primena ovog Pravilnika (tzv. „Pravila o fleksibilnosti“), omogućava proizvođačima i prerađivačima mleka i mesa da rade na kvalitetan način u objektima koji zadovoljavaju sve standarde, koji iako su niži nego za velike industrijske proizvođače, ne dovode u pitanje bezbednost hrane. Na taj način rešava se problem legalnog izlaska na tržište malih proizvođača poljoprivredno – prehrambenih proizvoda životinjskog porekla. S tim u vezi, a u cilju obezbeđivanja tržišta i plasmana finalnih stočarskih proizvoda i poluproizvoda iz domaće radinosti, Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica raspisala je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u oblasti marketinga na poljoprivrednim gazdinstvima u sektoru prerade mesa i mleka na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2018. godini.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 2.950.000 dinara. Za podnosioce prijava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu 100 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 200.000 dinara. Za podnosioce prijava čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, koji su žene ili lica mlađa od 40 godina bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu 100 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 300.000 dinara.

– Nova „pravila o fleksibilnosti“ uzimaju u obzir proizvodnju malih količina proizvoda, po jasnim procedurama i tradicionalnim metodama, uz fokus na bezbednost proizvoda koja se nikad ne dovodi u pitanje. Takođe bitan je i interes potrošača uz želju da se očuva tradicija i ponuda tradicionalnih proizvoda, kao i zaštita ekonomije na selu – okvir koji omogućava da poljoprivrednici uspostave preradne aktivnosti na gazdinstvu i dodaju vrednost sirovini, odnosno mleku i mesu koje proizvode. Konkursom želimo da damo podršku proizvođačima sira i suvomesnatih proizvoda, i to u oblasti marketinga, kako bi lakše plasirali svoje proizvode na tržište, a ujedno se i nadovezujemo na mere Ministarstva poljoprivrede koji daje podršku ovim proizvođačima u opremanju objekata za preradu mesa i mleka. Ova lokalna mera ruralnog razvoja doprinosi i popularizaciji standardizovanja proizvodnje, i legalizaciji prodaje, što je jednako bitno – istakao je Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Pravo učešća imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici u sektoru mesa i mleka, a prihvatljive investicije su prodajna ambalaža i etiketa, grafički dizajn, štampani promotivni materijal i izrada internet prezentacije. Konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih za ove namene, a zaključno sa 01.12.2018. godine. Tekst Konkursa, Pravilnik i Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj ili na sajtu Agencije www.arrsm.rs.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*