СМ: Замена топловода у Камењару

За ЈКП “Топлификација” Сремске Митровица лето протичерадно. Тренутно су у току радови на замени дотрајале топловодне мреже у насељу “Марко Перичин Камењар”.

ЈКП “Топлификација” Сремска Митровица спремно ће дочекати наредну грејну сезону. Лето протиче радно и тренутно су у токурадови на замени дотрајале топловодне мреже у насељу “Марко Перичин Камењар”.

Заменом топловодне мреже у овом делу Сремске Митровице повећаће се енергетска ефикасност и побољшаће се квалитет грејања за око 170 корисника.

Вредност радова је нешто више од 9 милиона динара, а радове финансира “Топлификација” из сопственог буџета.