СМ: Реконструкција топловода у Улици Јеврема Видића

У складу са пословном стратегијом ЈКП Топлификација и са планираним радовима на замени дотрајале топловодне мреже, у Улици Јеврема Видића у Сремској Митровици у току су радови на реконструкцији постојећег топловода, као и постојећих пумпних станица у примарне топлотне подстанице у објектима број 6 и 10 у овој улици.

Тренутно се изводе радови на реконструкцији постојеће секундарне мреже и топловодних прикључака за вишестамбене објекте у Улици Јеврема Видића 6 и 10, који су се топлотном енергијом снабдевали из топлотне подстанице смештене у објекту на адреси Светог Стефана 13.

Служби одржавања ЈКП Топлификација је након приватизације објекта бивше Модне куће, приступ топлотној подстаници у том објекту био отежан. Такође постоји оправдана бојазн да би било каква интервенција у топлотној подстаници или на топловоду који пролази кроз објекат била тешко изводљива, што би могло да угрози испоруку топлотне енергије за грејање објеката број 6 и 10 у Улици Јеврема Видића.

Биљана Селаковић