SM: Biometrijske lične karte obavezne od 1. januara 2017. godine

Građani Srema, koji svoje lične karte na starom papirnom obrascu žele da zamene novim, biometrijskim mogu to učiniti do 31. decembra 2016. godine. Prema rečima šefa Odseka za upravne poslove Vasilija Joveškovića, od 1. januara 2017. godine, građani će moći da koriste samo biometrijske lične karte.

– U pitanju su tzv. trajne lične karte i lične karte sa odštampanim rokom važenja 27. 7. 2011. godine kojima je, Uredbom Vlade, produžena važnost do 31. 12. 2016. godine, kao i lične karte na starom papirnom obrascu kojima je prilikom izdavanja određena važnost do 2017. i 2018. godine, rekao je Vasilije Jovešković.

Po novom zakonu o opštem upravnom postupku potrebno je da građani u nadležnim službama za izdavanje ličnih dokumenata popune obrazac za službenu dostavu izvoda iz Matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, za lica rođena na području Srbije, kao i za građane koji su od 1991. godine do danas stekli državljanstvo u Republici Srbiji i upisali se u nadležne matične službe i u knjigu rođenja.

– Za građane koji poseduju lične karte na novom plastičnom obrascu, potrebne su samo dve uplatnice. Potrebno je doći i uzeti broj za taj dan, kako bi građani znali u koje vreme i u kom periodu su na šalterima. Za sve nejasnoće građani se mogu obratiti našim radnicima na šalterima, za pomoć I popunu obrazaca, kao I za dostavu dokumenata, rekao je Vasilije Jovešković i dodao da se lične karte izrađuju u roku od sedam do deset dana.

Građani su, prema rečima nadležnih, savesni u većini slučajeva, pa samim isticanjem dokumenata dolaze na zamenu, a ima i onih koji su svoje stare lične karte odmah promenili. Kako kažu u Odseku za upravne poslove, više od polovine stanovništa, koji bi trebalo da imaju nove ličjne karte, već poseduju iste.  Lica koja usled lošeg zdravstvenog stanja, bolesti, invaliditeta ne mogu doću u prostorije PU potrebno je da prikupe ova dokumenta ili da se službenicima obrate za pomoć za dostavu službenim putem.

– Kada stignu Izvod iz knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu, po uplaćivanju taksi i nakon fotografisanja tog lica, sa dve fotografije 5×5 cm, odlazimo na adrese uzeli potpis I otiske, kako bi mu se dokumenta izradila blagovremeno, rekao je Vasilije Jovešković.

Za izradu biometrijske lične karte potrebni su izvod iz Matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uplaćene takse u iznosu od 928,80 za obrazac lične karte i 226,00 dinara za troškove izrade lične karte. Građanima kojima treba zamena biometrijske lične karte sa rokom važnosti od pet godina, potrebne su samo uplaćene takse, navode iz PU Sremska Mitrovica.

Informacije o zameni ličnih dokumenata, potrebnoj dokumentaciji i troškovima izrade, mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova: www.mup.gov.rs (Građani – dokumenta građana).

1-1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*