Секретар Иванишевић отворио стручни скуп посвећен стратегији паметне специјализације Републике Србије

Радна група Националног конвента о Европској унији која прати Поглавље 22 – Регионални развој и координација структурних инструмената, организатор је данашњег догађаја, односно стручног скупа посвећеног улози стратегије паметне специјализације у развоју Номенклатуре статистичких територијалних јединица (НСТЈ 2) региона у Републици Србији.
Скуп је одржан у просторијама Привредне коморе Војводине у Новом Саду, а присутни су имали прилику да се упознају са елементима Стратегије за период 2020-2027. године и начинима на које спровођење исте доприноси стварању услова за развој НСТЈ 2 региона у Србији, а то су Београдски регион, Регион Војводне, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије и Регион Косово и Метохија. Сама номенклатура НСТЈ 2 је веома важна, будући да је реч о основном нивоу за примену политика регионалног развоја.
Паметна специјализација (С3 – енг. Smart Specialization Strategy) је осмишљена у оквиру реформисане кохезионе политике Европске комисије, као локално утемељен стратешки приступ који карактерише идентификацију приоритетних области које треба подржати. Развој Стратегије је, заправо, основни услов коришћења европских структурних и кохезионих фондова и предуслов је кординације у програмирању и коришћењу ЕУ фондова, што представља један од њених најважнијих елемената.
Доношење Стратегије паметне специјализације на НУТС 2 нивоу је уједно и предуслов да конкурисање за средства из структурних фондова.
Данашњи конструктивни дијалог између представника организација цивилног друштва, актера регионалног развоја Србије и академске заједнице, у многоме доприноси сагледавању главне препреке бржем напретку Србије на путу европских интеграција, посебно када је у питању унапређење институционалног капацитета како на локалном, тако и на регионалном нивоу за креирање тражње за откривањем развојних потенцијала и јачање апсорпционе моћи истих за коришћење средстава из фондова ЕУ.
Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, узео је учешће како у уводном делу скупа, тако и као први говорник у радном делу, који је дао осврт на Паметну специјализацију у функцији развоја туризма Војводине, уз примере добре праксе који поткрепњљују њену улогу у унапређењу ове привредне гране у Покрајини.
Nenad Ivanisevic PKV
,,Лепо је говорити о теми која је будућност и захваљујем се Конвенту и Привредној комори Војводине на организацији данашњег скупа који нам омогућава да говоримо о стварима које ће се десити и да врло објективно кажемо где смо данас. Данас говоримо о резултатима у туристичкој привреди и шаљемо поруку привреди да се очекује већа продуктивност, али и бављење модерним токовима привреде. Не можемо се зауставити и прекинути образовање, јер ће се у том случају привреда претворити у стари занат. Потребна нам је високо софистицирана производња и поносан сам на то што је Војводина центар ИТ индустрије у региону“, рекао је Иванишевић, додавши да цела привреда мора да схвати шта је тржиште, које су околности на тржишту, шта се од ње очекује и који ниво продуктивности је неопходан за исплативост онога што се производи.
Отварајући скуп, покрајински секретар Иванишевић је нагласио да је спровођење свих задатака у оквиру стратегије веома важно, превасходно због достизања одређеног високог квалитета живота грађана и повољне привредне климе у АП Војводини и Републици Србији, као и због неопходности спровођења дигиталне трансформације привреде и пољопривреде, али и због промене перцепције о привреди и стремљењима актуелних трендова.
Стратегија паметне специјализације (S3) представља свеобухватну агенду за привредну трансформацију која укључује усмеравање подршке и инвестиција на кључне националне, односно регионалне приоритете, изазове и потребе за развојем заснованим на знању, компаративним предностима и потенцијалу за изврсност одређене државе или региона, потом укључује подршку технолошким и практичним иновацијама са циљем да се охрабре инвестиције приватног сектора, а подстиче иновације и експериментисање. Стратегија је заснована на доказима и постојању система праћења и евалуације.
Према главном документу за спровођење Стратегије паметне специјалиације (S3) који је развила Европска комисија (eng. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations), Стратегија се спроводи кроз шест основних корака, а заснована је на процесу предузетничког откривања, при чему предузетници у ширем смислу (привредна друштва, високо образовне институције, индивидуални инвентори и иноватори) су у најбољој позицији да открију области истраживања, развоја и иновација у којима држава или регион може напредовати са постојећим могућностима и производним факторима.
Процес предузетничког откривања (eng. Entrepreneurial Discovery Process – EDP) представља кључни процес у дефинисању приоритета Стратегије, док EDP као bottom-up приступ, јесте кључна разлика између креирања RIS3 и ранијих иновационих стратегија. Неопходност постојања EDP-а говори да је потребан механизам како би саслушали предузетнике, истраживаче и грађане у циљу идентификације потенцијалних приоритета, уз предузетничко учење које је као интерактиван процес, заснован на циљаном дијалогу који окупља различите субјекте у циљу откривања приоритетних области паметне специјализације и развоја политика за њихову имплементацију.
Учесници данашњег скупа су и Бранислав Мамић, Секретар Удружења услуга Привредне коморе Војводине, Наташа Драгојловић, Координаторка НКЕУ, др Јелица Минић, Председница Европског покрета у Србији (ЕПуС), проф. др Виктор Недовић, координатор Стратегије паметне специјализације Србије (4С) и други релевантни стручњаци.