Sednica Veća Ruma: Doneta odluka o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave

Većnici su na današnjoj sednici usvojili i Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Opštine Ruma za 2017. godinu.

Odlukom je određen maksimalan broj zaposlenih od 693. Načelnik Opštinske uprave Dušan Ljubišić je naglasio da od decembra 2013. godine u sistemu lokalne samuprave radi 161 lice manje nego danas.

„Tu mislim i na Opštinsku upravu, sve ustanove i sva javna preduzeća, dakle svi oni koji se finansiraju iz opštinskog budžeta ili je Opština Ruma njihov osnivač preduzeća. Izraženo u novcu, ušteđeno je oko 96 miliona dinara godišnje“, istakao je Ljubišić.

On je kazao i da u ovom momentu u sistemu radi 698, ali da će odluka o smanjenju na 693 biti bez problema ispoštovana.

„Imamo i određene najave za odlazak u penziju, nekih deset zahteva je u pitanju što praktično znači da ćemo sigurno ispoštovati ovaj novi broj od 693 zaposlena koji je Vlada propisala, čak i ispod njega ćemo otići“, zaključio je Ljubišić.


„Neverovatno zvuči da smo u momentu preuzimanja vlasti imali budžet od 960 miliona dinara i 759 radnika, a danas, kada imamo duplo veći budžet i stremimo ka cifri od dve milijarde, broj zaposlenih na neodređeno je za 161 manji nego na kraju 2013. godine. Ušteda od blizu 100 miliona dinara samo u platama je izuzetno bitna stavka u budžetu, a kao što sam više puta naglasio, naš primarni cilj je otvaranje novih radnih mesta u realnom privrednom sektoru i danas u Rumi radi neuporedivo više ljudi nego pre četiri godine“, poručio je predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić.

Većnici su jednoglasno podržali Strategiju socijalne politike Opštine Ruma i Izmenu i dopunu Akcionog plana za unapređenje položaja Roma. Odluke o uklanjanju snega i leda na teritoriji Opštine Ruma i o zelenim površinama Opštine Ruma su usaglašene sa važećim zakonskim regulativama i usklađene sa novim zakonima o komunalnim delatnostima i zakonom o prekršajima. Prvobitna Odluka o uklanjanju snega i leda je doneta 1995, a menjana je poslednji put 1998. godine, dok je Odluka o zelenim površinama doneta davne 1978. godine i zastarelost je jedan od najvećih razloga za donošenje novih odluka u kojima će biti jasno navedene nadležnosti, ali i obaveze lokalne samouprave, svih pravnih i fizičkih lica.

Veće je dalo saglasnost Nadzornom odboru JUP “ PLAN“ Ruma na Odluku o određivanju cene izrade urbanističkih planova, urbanističko-tehničkih dokumenata, urbanističkih uslova i ostalih usluga.

 

Izvor: ruma.rs

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*