Румски „Водовод“ у 2021. пословао у плусу

Јавно предузеће „Водовод“ Рума претходну пословну годину завршило је у плусу, а добит која је остварена распоређена је у складу са законом, односно 70 посто добити усмерено је оснивачу, тј Скупштини Општине Рума као јавни приход, док се 30% остварене добити прерасподелило за покриће губитака из претходних година.

Добит предузећа у 2021. години износила је нешто више од 2,7 милиона динара, од којих је 1,9 милиона враћено у буџет општине, док је 816 хиљада остало за покриће губитака из ранијих година.