Рума усвојила Европску повељу о родној равноправности

Општина Рума на последњој седници усвојила је Европску повељу о родној равноправности на локалном нивоу, која има за циљ постизање веће равноправности.  Надлежни кажу да се у Општини Рума већ поштује родна равноправност, те да је усвајање ове повеље само формалност, од које ће општина имати бенефите.

„Ми смо можда једина општина, односно једна од ретких општина која нема усвојену ту повељу,  та повеља отвара низ могућности што се тиче женског предузетништва, самим тим омогућава да општина конкурише на конкурсима да добије средства за различите видове помоћи и предузетништва“, рекла је Александра Ћирић, председница Општине Рума.

У општини истичу и да када је у питању јавна управа, равноправност полова је испоштована, те да општина Рума прати тај тренд.

„Без обзира што ми као локална самоуправа основне принципе ове декларације већ одавно примењујемо  у пракси и када је у питању учешће женау јавном животу и када је учешће жена на јавним функцијама, али били смо једна од оних општина која формално није усвојила ту декларацију, а она нам даје могућност да аплицирамо на многе пројекте  који се тичу успостављања нивоа родне равноправности“, појаснио је Стеван Ковачевић, председник Скупштине Општине.

Одборници Скупштине Општине усвојили су ову повељу једногласно, а обавезани су Комисија за равноправност полова и Општинска управа Рума да израде Локални акциони план родне равноправности, док је председница Општинеовлашћена да у име општине потпише уписницу везану за Европску повељу.