Рума: Стипендије за средњошколце

Општина Рума упутила је позив средњим школама за доделу стипендија за ученике за школску 2022/2023. годину. Како је прецизирано у допису, школе су у обавези да спроведу поступак избора укупно 5 ученика за доделу стипендија  и то два ученика према критеријумима школског одбора  и три ученика из материјално ургожених породица.

Поред овога, како је наведено, право на доделу стипендије имају сви редовни ученици средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Рума који су припадници ромске националне заједнице. Стипендија се додељује за десет месеци током школске године, без обавезе враћања.